Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Ημερομηνία:   20/10/2021
 English Version
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Μέγεθος γραμματοσειράς: A- A A+
Μέτρο 214: "Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις"
Το μέτρο αυτό στηρίζει μεθόδους γεωργικής παραγωγής που αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του γεωργικού τοπίου και περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
 • Βιολογική γεωργία
 • Βιολογική κτηνοτροφία
 • Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας
 • Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
 • Προστασία υγροτοπικών συστημάτων
 • Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου
 • Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
 • Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
 • Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής
 • Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία
 • Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
 • Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών
 • Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
 • Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
Σχετικά έγγραφα
Περιγραφή του μέτρου 214
ΥΑ 239591/09 "Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις Μέτρου 214"
ΚΥΑ ΜΕΤΡΟΥ 214 ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ της ΚΥΑ ΕΦΑΡΜ 079833/25-10-2011
ΚΥΑ ΔΡΑΣΗΣ 1.4 ΚΑΙ 2.3 (ΚΑΠΝΟΣ) & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
ΚΥΑ ΔΡΑΣΗΣ 2.3Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ
1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12805/11-9-2012 ΚΥΑ Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων
Απόφασεις έγκρισης και απόρριψης παραγωγών Προσκλήσεων της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214
2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12805/11-9-2012 ΚΥΑ
2η τροποποίηση της αριθ. 12194/ 7.11.2011 (ΦΕΚ 2624/Β/ 2011) ΚΥΑ «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 1.4. και της Δράσης 2.3
Τροποποίηση της αριθ. 5615/ 11.3.2014 (ΦΕΚ 709/Β/ 2014) ΚΥΑ για τις Δράσεις 1.4 και 2.3
Προσκλήσεις του Μέτρου 214
Πρόσκληση 1η
Τίτλος : Μέτρο 214 - Δράση 3.4 "Διατήρηση γενετικών πόρων στη γεωργία"
Πρόσκληση 1η
Τίτλος : ΜΕΤΡΟ 214 - ΔΡ 1.4- ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ ΜΕ ΞΗΡΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Πρόσκληση 1η
Τίτλος : Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και συγκεκριμένα της περιοχής της λίμνης Κορώνειας και του Αργολικού πεδίου
Πρόσκληση 1η
Τίτλος : ΜΕΤΡΟ 214-ΔΡΑΣΗ 2.3 (B) ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ
Πρόσκληση 1η
Τίτλος : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 214 ΔΡΑΣΗ 4.2 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ
Πρόσκληση 1η
Τίτλος : Μέτρο 214 - Δράση 1.2 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ"
Πρόσκληση 1η
Τίτλος : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 214 ΔΡΑΣΗ 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - 2ΕΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Πρόσκληση 1η
Τίτλος : ΜΕΤΡΟ 214 - Δράση 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
Πρόσκληση 1η
Τίτλος : Μέτρο 214 - ΔΡΑΣΗ 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πρόσκληση 1η
Τίτλος : ΜΕΤΡΟ 214 - ΔΡ 2.3 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΥ
Πρόσκληση 1η
Τίτλος : ΜΕΤΡΟ 214 - ΔΡΑΣΗ 4.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Πρόσκληση 2η
Τίτλος : ΜΕΤΡΟ 214 ΔΡΑΣΗ 2.1 ΔΙΕΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Πρόσκληση 2η
Τίτλος : ΜΕΤΡΟ 214 -ΔΡΑΣΗ 1.4 ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ ΜΕ ΞΗΡΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Πρόσκληση 2η
Τίτλος : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 214 ΔΡΑΣΗ 2.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΔΙΕΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόσκληση 2η
Τίτλος : ΜΕΤΡΟ 214-ΔΡ 2.3 (Β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ
Πρόσκληση 2η
Τίτλος : ΜΕΤΡΟ 214- ΔΡ 2.3-ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΥ
Πρόσκληση 3η
Τίτλος : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 214_ΔΡΑΣΗ 2.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ -ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ
Πρόσκληση 3η
Τίτλος : ΜΕΤΡΟ 214 -ΔΡΑΣΗ 2.3 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού
Προσκλήσεις
Δεν υπάρχουν Προσκλήσεις
Δείτε όλες τις προσκλήσεις...
Προκηρύξεις
Δεν υπάρχουν Προκηρύξεις
Δείτε όλες τις προκηρύξεις...
Νέα - Ανακοινώσεις
Δεν υπάρχουν Νέα - Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις ...
Προκηρύξεις ΟΤΔ Leader
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος...
Πιερική Αναπτυξιακή- Πρόσκληση...
Οργανισμός Ανάπτυξης...
Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. -Πρόσκληση Εκδήλωσης...
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε-παράταση της 4ης ...
Δείτε όλες τις προκηρύξεις ...
Στοιχεία Επικοινωνίας
Λεωφ. Αθηνών 58
TK: 10441, Αθήνα
Τηλ: 210 5275203-4, 210 5218102-3, 210 5275100
FAX: 210 5275124
e-mail: agrotikianaptixi@mou.gr
Ανακοίνωση νομικής μορφής   |   Όροι χρήσης   |   Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
Designed and Hosted by MediaScape © 2008