Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Ημερομηνία:   23/09/2023
 English Version
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Μέγεθος γραμματοσειράς: A- A A+
ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                  AΘΗΝΑ,   19 / 7  /2012
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                             Α.Π. : 3085
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                            ΑΔΑ: Β41ΙΒ-7Ψ0
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-20013»
ΜΟΝΑΔΑ   Δ΄

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 58 
Ταχ. Κώδικας: 10441 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Ι. Χαντζάρας 
Τηλέφωνο: 210 5275047                                                         
Fax: 210 5275124 
Εmail: ichantzaras@mou.gr 


Θέμα:  «Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών»
 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών ανακοινώνει σχετικά με τις  ανοικτές διαδικασίες ανάθεσης των έργων με τίτλο “Εμπειρογνωμοσύνη για την παράλληλη αξιολόγηση των Μέτρων του ΠΑΑ, που συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού  τομέα και στη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες” και “Υποστήριξη της Δομής του ΕΑΔ για τον προγραμματισμό ή/και την υλοποίηση ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης του, την καλύτερη οργάνωση του και την εύρυθμη λειτουργία του” οι οποίες προκηρύχθηκαν με τις αποφάσεις του με αρ. πρωτ. 2884/09.07.2012 (ΑΔΑ Β41ΕΒ-ΧΣΚ) και 2906/11.07.2012 (ΑΔΑ Β41ΛΒ-ΗΣΠ)  αντίστοιχα, ότι μετατίθενται οι ημερομηνίες αποσφράγισης των προσφορών, που θα υποβληθούν ως εξής:
Για τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “Εμπειρογνωμοσύνη για την παράλληλη αξιολόγηση των Μέτρων του ΠΑΑ, που συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού  τομέα και στη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες” ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21-08-2012 και  ώρα 10:00π.μ. 
Για τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “Υποστήριξη της Δομής του ΕΑΔ για τον προγραμματισμό ή/και την υλοποίηση ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης του, την καλύτερη οργάνωση του και την εύρυθμη λειτουργία του” ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται η 21-08-2012 και  ώρα 12:00.
Οι ως άνω αποσφραγίσεις των προσφορών πραγματοποιούνται σε δημόσια συνεδρίαση, όπου μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι φορείς ή οι νόμιμοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτών κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες και ώρες στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013, Λ. Αθηνών 58, Αθήνα, ισόγειο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν οι ενδιαφερόμενοι με τους κ. Β. Μακρή, Π. Αργυρίδη και Α. Τσαούσογλου στα τηλέφωνα 2105275093, 2105275028 και 2105275060.
Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι όροι των προσκλήσεων με αρ. πρωτ. 2884/09.07.2012 και 2906/11.07.2012 αντίστοιχα.


                                                                       Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                          BAΓΓΕΛΗΣ ΔΙΒΑΡΗΣ

Ημερομηνία: 20/07/12
Προσκλήσεις
Δεν υπάρχουν Προσκλήσεις
Δείτε όλες τις προσκλήσεις...
Προκηρύξεις
Δεν υπάρχουν Προκηρύξεις
Δείτε όλες τις προκηρύξεις...
Νέα - Ανακοινώσεις
Δεν υπάρχουν Νέα - Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις ...
Προκηρύξεις ΟΤΔ Leader
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος...
Πιερική Αναπτυξιακή- Πρόσκληση...
Οργανισμός Ανάπτυξης...
Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. -Πρόσκληση Εκδήλωσης...
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε-παράταση της 4ης ...
Δείτε όλες τις προκηρύξεις ...
Στοιχεία Επικοινωνίας
Λεωφ. Αθηνών 58
TK: 10441, Αθήνα
Τηλ: 210 5275203-4, 210 5218102-3, 210 5275100
FAX: 210 5275124
e-mail: agrotikianaptixi@mou.gr
Ανακοίνωση νομικής μορφής   |   Όροι χρήσης   |   Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
Designed and Hosted by MediaScape © 2008