Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Ημερομηνία:   23/09/2023
 English Version
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Μέγεθος γραμματοσειράς: A- A A+
Σεμινάριο: "Ensuring Good management of Rural Development Programmes 2007-2013", "Εξασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση των ΠΑΑ 2007-2013", Βρυξέλλες, 28-29 /9/010

Κύρια Θέματα   

1. Εφαρμογή των ΠΑΑ 2007-2013:
- Βαθμός υλοποίησης των ΠΑΑ 2007-2013: παρουσιάστηκε ο βαθμός υλοποίησης των ΠΑΑ με βάση το ποσοστό απορρόφησης τόσο σε συνολικό επίπεδο  Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.
- Εφαρμογή των νέων μέτρων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του Διαγνωστικού Ελέγχου «Health check» και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας «Recovery Package»: παρουσιάστηκαν από την Αυστρία και Φιλανδία τα αντίστοιχα ΠΑΑ και πως σχεδιάστηκε λεπτομερώς η εφαρμογή των νέων μέτρων.
- Εφαρμογή των Αξόνων 3 και 4: παρουσιάστηκαν από την Ισπανία και Ιρλανδία ο τρόπος εφαρμογής των Αξόνων 3 και 4 καθώς και προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην έναρξη υλοποίησής τους.

2. Μηχανισμοί υλοποίησης για την τρέχουσα περίοδο:
- Διαχείριση των ΠΑΑ: παρακολούθηση, τροποποιήσεις, ετήσιες εκθέσεις, ετήσια συνάντηση, οικονομική διαχείριση από την Επιτροπή, παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι απαιτήσεις διαχείρισης των ΠΑΑ με βάση τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1698/2005 & 1974/2006 και τους μηχανισμούς υλοποίησης από τα κράτη μέλη.
- Συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστικών Αρχών και των Αρχών Πληρωμής: παρουσιάστηκαν από την Πολωνία και το Βέλγιο ο τρόπος λειτουργίας των οργανωτικών υπηρεσιών των ΠΑΑ και ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ τους.
- Ρόλος των ενδιάμεσων τοπικών φορέων ιδιαίτερα στον Άξονα 3 και 4: παρουσιάστηκαν από τη Σουηδία και τη Λιθουανία ο τρόπος εφαρμογής του Άξονα 3 και 4 και η εμπλοκή των Ομάδων Τοπικής Δράσης αντίστοιχα.

3. Έλεγχοι και επιθεωρήσεις:
- Διαπίστευση των Οργανισμών Πληρωμών: παρουσιάστηκαν από την ΕΕ οι ανιχνευθείσες αδυναμίες, οι δημοσιονομικές διορθώσεις που εφαρμόστηκαν και τα στατιστικά λάθη.
- Διενέργεια ελέγχων (Διοικητικοί, Επιτόπιοι) στα Μέτρα του Άξονα 2: παρουσιάστηκαν από τη Γαλλία και την Ουγγαρία οι γενικές αρχές της διενέργειας ελέγχων στα Μέτρα του Άξονα 2 σε εφαρμογή του κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου και του συστήματος κυρώσεων που εφαρμόζεται.
- Διενέργεια ελέγχων (Διοικητικοί, Επιτόπιοι) στα Μέτρα των Αξόνων 1,3: παρουσιάστηκε από την Ολλανδία και την Ισπανία η διένεργεια ελέγχων - μειώσεις και αποκλεισμοί (εντοπισθείσες δυσκολίες του νέου καθεστώτος ελέγχων, προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης).

4. Αξιολόγηση και παρακολούθηση:
- Αποτελεσματική αξιολόγηση και παρακολούθηση: παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σημασία και ο ρόλος του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης καθώς και η ενσωμάτωση του στα ΠΑΑ από τα κράτη μέλη.
- Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης: παρουσιάστηκε από τη Γερμανία και την Ιταλία ο τρόπος οργάνωσης του συστήματος αξιολόγησης στο πλαίσιο του εθνικού συντονισμού και της τοπικής διαχείρισης των ΠΑΑ.
- Ανάγκη για αλλαγές, προσαρμογές στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο και μακροπρόθεσμες προοπτικές: παρουσιάστηκαν από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σημεία που χρήζουν βελτίωση αναφορικά με το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, με βάση την παρούσα εμπειρία αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές.

Επίλογος: Προοπτική της αγροτικής ανάπτυξης μετά το 2013.

Συμμετέχοντες
Το σεμινάριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών (Διαχειριστικές Αρχές, Οργανισμοί Πληρωμών κ.α.), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
Από τη χώρα μας συμμετείχαν:
ΕΥΔ ΠΑΑ: Αναστασία Κανναβού  -Προϊσταμένη Μονάδας Α’
Ηλίας Μπανταβάς - Μονάδα Α’
Σοφία Χατζηπαντελή  - Μονάδα Α’
Κώστας Τσολάκης  - Μονάδα Γ’
ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα: Ανθή Κατσιρμά
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μόσχος Κορασίδης – Αντιπρόεδρος
Μαρία Βαρελά - Δ/ντρια Αγροτικής Ανάπτυξης

Πρόγραμμα και σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία :
http://ec.europa.eu/agriculture/events/rurdevsem2/index_en.htm

Συνοδευτικά. Αρχεία
Uploads/Files/good_management_brux_290910.pdf
Προσκλήσεις
Δεν υπάρχουν Προσκλήσεις
Δείτε όλες τις προσκλήσεις...
Προκηρύξεις
Δεν υπάρχουν Προκηρύξεις
Δείτε όλες τις προκηρύξεις...
Νέα - Ανακοινώσεις
Δεν υπάρχουν Νέα - Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις ...
Προκηρύξεις ΟΤΔ Leader
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος...
Πιερική Αναπτυξιακή- Πρόσκληση...
Οργανισμός Ανάπτυξης...
Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. -Πρόσκληση Εκδήλωσης...
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε-παράταση της 4ης ...
Δείτε όλες τις προκηρύξεις ...
Στοιχεία Επικοινωνίας
Λεωφ. Αθηνών 58
TK: 10441, Αθήνα
Τηλ: 210 5275203-4, 210 5218102-3, 210 5275100
FAX: 210 5275124
e-mail: agrotikianaptixi@mou.gr
Ανακοίνωση νομικής μορφής   |   Όροι χρήσης   |   Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
Designed and Hosted by MediaScape © 2008